Conergy monitorovací systémy

Conergy-visionbox  

Minotorovací systém Conergy pro kontrolu chodu solární elektrárny je pro jejího provozovatele

zcela nezbytný. Conergy nabízí provozovatelům elektráren monitorovací systémy, které

automaticky a spolehlivě kontrolují chod solární elektrárny. Pomocí internetového portálu

a softwaru pro detailní analýzu technického provozu jsou provozovatelé elektrárny průběžně

informováni o stavu a výnosech solární elektrárny, stejně tak jako o správnosti nasměrování

modulů a jejich výkonu. Dálková detailní diagnóza napomáhá detekování možných chyb

a jejich co možná bezproblémovému odstranění. 

Conergy SunReader:

 - internetový monitorovací systém pro malé a středně velké solární elektrárny

Conergy SunReader System umožňuje pohodlnou a bezpečnou kontrolu solární elektrárny.

O chybách a poruchách, které by se mohly negativně projevit na výnosech z výroby elektřiny,

je provozovatel elektrárny informován pomocí sms, e-mailu nebo faxu. 

Technické předpoklady

Výnosy ze solární elektrárny může její provozovatel kdykoliv pohodlně vyvolat přes internetový

portál http://www.sunreader.de/, a sice z jakéhokoli místa na světě. K tomuto je potřeba přístup

na internet, počítač s aplikací Windows nebo Mac a Internet Explorer s verzí 5.0 a vyšší. 

Uživatelé portálu dostanou své přístupové heslo. Tento internetový portál nevyžaduje žádný

speciální software a je pro uživatele zdarma. Pomocí demoverze Punkt Demo se můžete

přesvědčit o tom, jak Conergy SunReader System funguje v praxi. 

Jak tento systém funguje

Datový zaznamenávač SunReaderu nepřetržitě eviduje výkon solární elektrárny a nasbíraná

data automaticky zasílá na Conergy Server pomocí internetového spojení. Tato data jsou

na serveru ukládána a jsou k dispozici v grafické podobě pro potřeby dalšího vyhodnocování. 

Kromě toho je součástí SunReaderu digitální senzor, který se instaluje na libovolný modul

solární elektrárny. Tento senzor slouží k určování teploty modulu a měření dopadu slunečního

záření. Očekávaný a skutečný výkon jsou tudíž neustále mezi sebou porovnávány a

o případných odchylkách výkonu je automaticky zasílán e-mail.