Střídač (měnič napětí) - od firmy SMA

 

                                  

Střídač je elektronický přístroj převádějící stejnosměrný proud na střídavý pomocí řízených polovodivých prvků. Takto získané střídavé napětí se poté může transformovat na požadovanou výstupní hodnotu pomocí transformátorů, novější typy pomocí polovodičů. Podle konstrukčního provedení existuje celá řada střídačů.

Výkon střídače udává maximální možný přenášený výkon, tj. výkon který je schopen transformovat ze vstupní stejnosměrné strany na výstupní. Účinnost střídačů (tj. poměr výstupního výkonu          k vstupnímu) se dnes pohybuje okolo 90 až 98 %.

Střídač Conergy IPG T
Conergy-ipg-t