Fotovoltaický křemíkový panel Conergy - polykrystalický

Jeden fotovoltaický článek má pracovní napětí 0,5 V, což je velmi málo. Proto se články zapojují do tzv. panelů.  V takovém panelu jsou navíc kryty před vlivy počasí, mechanickým poškozením a jsou tím pádem velmi jednoduše instalovatelné. Při sériovém zapojení teče všemi články stejný proud. Je tudíž žádoucí přibližně rovnoměrné osvícení všech článků (v případě zastínění několika článků okamžitě klesá výkon celého panelu).

Před vlivy okolního prostředí jsou články chráněny, jak již bylo zmíněno, v tzv. panelech, kde jsou uloženy v průhledné folii a na povrchu kryty tvrzeným sklem. Udávaná životnost panelů z krystalického křemíku se pohybuje okolo 20 až 30 let.

Panely se vyrábějí ve výkonech do 240 wattů. Pro větší výkony se jednoduše panely skládají do tzv. fotovoltaických polí. Panely lze přitom libovolně zapojovat jak sériově (sčítá se napětí), tak paralelně (sčítá se proud). Doporučuje se používat v jednom solárním poli panely jednoho výrobce.

Při montáži instalujeme solární panely od německé firmy Conergy

Conergy-powerplus-200p-230p